Nemzeti Kiválóság

Megjelentek a Nemzeti Kiválóság Program első ösztöndíj felhívásai

Nemzetközi színvonalú támogatást biztosító ösztöndíj rendszer épül ki a
„Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi
támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program”
keretében. A programhoz kapcsolódóan a napokban jelentek meg az első
ösztöndíj felhívások.

A Jedlik Ányos Doktorjelölt Ösztöndíj magyar állampolgárságú
doktorjelölteknek nyújt 12 havi támogatást, akik aktív kutató tevékenységet
végeznek bármely magyarországi felsőoktatási, akadémiai vagy nonprofit
kutatóhelyen és a projekt végéig benyújtják disszertációjukat.

A pályázati felhívás részletesen:
http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1305&cikkid=10455&listabol=1

A Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj 45 év alatti magyar állampolgárságú
oktató-kutatókat támogat 16 hónapon keresztül, akik 8 éven belül szerezték
tudományos fokozatukat és aktívan vesznek részt valamely magyarországi
kutatási, fejlesztési projektben.

A pályázati felhívás részletesen:
http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1305&cikkid=10454&listabol=1

Az ösztöndíjra pályázóknak vállalniuk kell, hogy az ösztöndíjas időszak
alatt egy adott magyar felsőoktatási intézményben végzik, hasznosítják
tudományos kutatásukat .

A kutatói életpálya minden szakaszában támogatást biztosító felhívásokra
2012. június 20-ig nyújthatók be pályázatok a kialakított elektronikus
pályázatkezelő rendszerben . A következő ösztöndíj kiírások szeptembertől
várhatók a mesterszakos és doktorandusz hallgatóknak, valamint a külföldről
hazatérő magyar oktató-kutatói körnek.

Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljaihoz i gazodóan a TAMOP 4.2.4 A/1 kiemelt
projektet a foglalkoztathatóság fejlesztésére és a versenyképességi
hátrányok felszámolására dolgozták ki. Általános cél az ország
versenyképességének, innovációs teljesítményének és a társadalom
megújulásának alapját képező emberi erőforrás minőségének fejlesztése. A
tudományos tevékenység a társadalmi és gazdasági fejlődést elősegítő
folyamat, ezért a szakpolitika alakítóinak és a tudomány művelőinek közös
felelőssége a változó társadalmi és gazdasági igényeknek megfelelő tudással,
kompetenciákkal és alkotóképességgel rendelkező oktatók, kutatók új
nemzedékének támogatása, felkészítése a kutatói életpálya kihívásaira.

A magyar állam és az Európai Unió támogatásával, egymilliárd forintból
megvalósuló kiemelt projekt egyben hozzájárul a hazai felsőoktatás
fejlesztéséhez, a kimagasló oktatási, kutatási-fejlesztési és innovációs
tevékenység ösztönzéséhez.

Pályázatokkal kapcsolatosan további információ a www.wekerle.gov.hu oldalon
található.


Üdvözlettel:

Hajas Ádám
szakmai referens
KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
Wekerle Sándor Alapkezelő
Nemzeti Kiválóság Programiroda

Cím: 1088 Budapest, Múzeum utca 17.
Tel.: +36 1 354 7524
E-mail: adam.hajas@wekerle.gov.hu
www.wekerle.gov.hu

[Főoldal] [Programok] [Kurzusok] [Információk] [Nemzeti Kiválóság] [Előzetes viták] [Dokumentumok] [Doktori Tanács]